Venujte 2 % z dane na rozvoj hokejbalu v Nitre

Neviete, komu venovať 2 % z dane? Podporte rozvoj hokejbalu v Nitre.

Záleží nám na tom, aby mal hokejbal v Nitre svoje miesto a aby sme vytvárali príležitosti na športovanie pre každého. Aj vďaka vám a vašej pomoci môžeme v tomto úsilí pokračovať. Váš príspevok v podobe 2 alebo 3 % nám pomôže: 

  • naďalej skvalitňovať prácu s mládežou a vychovávať športové talenty, 
  • dobudovať hokejbalový areál, ktorý je športovým domovom viac než 800 registrovaných hráčov a hráčok všetkých vekových kategórií,
  • rozširovať hokejbalovú komunitu v Nitre. 

Ako postupovať pri poukázaní 2 % z dane Nitrianskej hokejbalovej organizácii? 

1. Ak ste zamestnanec/zamestnankyňa: 

2. Ak ste fyzická osoba (SZČO): 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby – v časti o poukázaní 2 % – vyplňte údaje našej organizácie:

Názov: Nitrianska Hokejbalová Organizácia
Sídlo: Počašie 1037/24, 951 41 Lužianky
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 51063832

Ak ste zamestnanec/zamestnankyňa alebo SZČO, darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. 

3. Ak ste právnická osoba: 

Právnické osoby môžu poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Podmienkou je, aby právnická osoba, okrem toho, že jej vyšla daňová povinnosť, splnila podmienku darovania finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, a to v roku 2021, najneskôr však do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021. V prípade, že sa rozhodnete pre Nitriansku Hokejbalovú Organizáciu ako jedného z prijímateľov podielu dane, vyplňte v daňovom priznaní údaje o organizácii (viď vyššie).

Radi vám s poukázaním podielu dane na rozvoj hokejbalu v Nitre pomôžeme. Kontaktujte nás:
Miroslav Kupec – kupec@nihbo.sk, 0911 230 342
Martin Štefanka – stefanka@nihbo.sk, 0907 543 210 

ĎAKUJEME!