organizačná štruktúra NiHbO

Ustanovujúca členská schôdza zvolila:

predseda OZ NiHbO :                  Ing. Martin Štefanka
1. podpredseda OZ NiHbO:     Ing. Miroslav Kupec
2. podpredseda OZ NiHbO:     Ing. Juraj Halmo
hospodár NiHbO:                         Michal Ivančík
revízor NiHbO:                              Ing. Erik Petrík

Športovo-technická komisia:    

    predseda:  Ing. Martin Štefanka

    členovia:  Ing. Miroslav Kupec, Ing. Juraj Halmo, Ing. Jakub Pelikán, Michal Ivančík
(Riadiaci orgán NiHbO)

Disciplinárna komisia:

    predseda:  Mgr. Maroš Roško

    členovia: Stanislav Petrík, Tomáš Hronský, Ing. Martin Ďuračka, Peter Príbela

Rozhodcovská komisia:           

    predseda: Tomáš Hronský

    členovia: Ing. Jakub Pelikán, Ivan Hlbočan, Daniel Konc st., Daniel Konc, Juraj Konc, Filip Titka, Anton Baláška, Patrik Drug, Martin Ďurč, Viktória Ďurčová, Martin Staňo, Dominik Trubíni, František Kuzma, Michal Barta, Jozef Kudlej, Pavol Karlík