Základné údaje NiHbO

OZ NiHbO je občianskym združením, registrovaným na Ministerstve vnútra SR dňa 11.09.2017
Názov: Nitrianska Hokejbalová Organizácia (NiHbO)
Adresa sídla: Počašie 1037/24, 95141 Lužianky
Mail: stefanka@nihbo.sk
Právna forma: 701 združenie
IČO: 51063832
DIČ: 2120596159